KLAUZULA O PRZETWARZANIU

DANYCH OSOBOWYCH

Nasi partnerzy

Odwiedź nas

Kontakt

 +48 58 620 21 04

 biuro@salomon.net.pl

ul. Starowiejska 41-43
    81-363 Gdynia

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SALOMON Makler Ubezpieczeniowy Marek Salomon z siedzibą 81-198 Pierwoszyno ul. Daktylowa 4, e-mail: biuro@salomon.net.pl, tel. 58 620 21 04

  2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust.1 pkt b) i f) RODO wyłącznie w celu realizacji usług w postaci pośrednictwa ubezpieczeniowego w ramach działalności kancelarii brokerskiej oraz w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń gdzie prawnie usprawiedliwionym interesem Administratora danych jest dochodzenie i ochrona przed roszczeniami na drodze sądowej i pozasądowej.

  3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

  4. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

  5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu tj. świadczenie usług pośrednictwa ubezpieczeniowego w ramach działalności kancelarii brokerskiej. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonywanie usługi.

  6. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane Ubezpieczycielom, wyłącznie w celu przedstawienia oferty i/lub zawarcia bądź wykonania umowy ubezpieczenia.

  7. Odbiorcami danych będą Ubezpieczyciele, instytucje upoważnione z mocy prawa oraz kontrahenci Administratora danych w tym podmioty świadczące usługi księgowe.

  8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

  9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następnego.