Audyty

Audyt ubezpieczeniowy jest doskonałą okazją, by wspomóc rozwój przedsiębiorstwa, zminimalizować ryzyko szkód, sprawdzić czy aktualne rozwiązania działają prawidłowo, czy majątek jest prawidłowo zabezpieczony, jak wygląda komunikacja między pracownikami w razie nieprzewidzianych zdarzeń oraz ostatecznie znalezienie wszystkich słabych punktów działalności i zabezpieczeń stosowanych przez przedsiębiorcę.

Audyt ubezpieczeniowy, tzw. survey, który ma miejsce przed przedstawieniem oferty ubezpieczenia, obejmuje wszystkie aspekty zarządzania ryzykiem i sytuacjami kryzysowymi w firmie.

Jak wygląda analiza zagrożeń?

W procesie oceny uczestniczą zawsze eksperci o szerokim doświadczeniu w branży, w której działa przedsiębiorstwo. Posiadają oni wiedzę i doświadczenia płynące z oceny ryzyka i szkód występujących w danej gałęzi gospodarki.
Zwykle wykonywana jest wizytacja firmy, podczas której inżynierowie oceny ryzyka zapoznają się z:
– procesami technologicznymi,
– maszynami i urządzeniami,
– systemami zabezpieczeń,
– dokumentacją techniczną.
Sprawdzają też zgodność procedur i narzędzi ze stanem wskazanym w dokumentacji. Niektórzy ubezpieczyciele proponują przeprowadzenie testów, np. audytów termowizyjnych, mających wykazać, w których miejscach istnieje największe ryzyko pożaru lub testów penetracyjnych sprawdzających, czy istnieją luki w infrastrukturze teleinformatycznej firmy, które mogłyby zostać wykorzystane do cyberataku.

Poważne przedsięwzięcie

Audyt w firmie to zawsze poważne przedsięwzięcie dlatego na każdym etapie staramy się aby przebiegał sprawnie i nie zakłócał procesów w przedsiębiorstwie. Raport po zakończonym audycie pozwoli sprawnie przeprowadzić postępowanie ofertowe i ostatecznie zaaranżować ubezpieczenie dające optymalną ochronę przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń.

RYZYKA BUDOWY

KOMUNIKACJA

MAJĄTEK

OPIEKA MEDYCZNA

GWARANCJE

W CZYM JESZCZE 
MOŻEMY CI POMÓC?