Usługa doradcza lub interwencyjna

Oferujemy Państwu skorzystanie z płatnych usług doradczo – interwencyjnych obejmujących wsparcie przedsiębiorców z zakresu ubezpieczeń i zabezpieczeń. Działając w imieniu i na rzecz Państwa, w pełni profesjonalnie realizujemy wszystkie zadania związane z przedmiotowym zakresem.

W ramach usługi doradczej lub interwencyjnej oferujemy Państwu:
– audyt przedsiębiorstwa (wskazanie różnic pomiędzy rozwiązaniami rekomendowanymi a stanem faktycznym, lustracja miejsc ubezpieczenia, analiza zagrożeń, analiza posiadanych umów, przegląd szkód, raport)
– szacowanie ryzyka
– analiza możliwości w zakresie optymalizacji zakresów, warunków i stawek
– wydawania opinii w sprawach szkodowych
– wsparcie przy likwidacji szkód
– wydawanie opinii w zakresie warunków i możliwości uzyskania ubezpieczeń i/lub zabezpieczeń na tematach budowlanych / kontraktach
– analiza umów podwykonawców pod kątem spełnienia wymogów umownych

RYZYKA BUDOWY

KOMUNIKACJA

MAJĄTEK

OPIEKA MEDYCZNA

GWARANCJE

W CZYM JESZCZE 
MOŻEMY CI POMÓC?