Kompleksowa usługa brokerska

Oferujemy Państwu skorzystanie z nieodpłatnych usług brokerskich obejmujących kompleksową obsługę Państwa firmy w zakresie zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym. Działając w imieniu i na rzecz Państwa, w pełni profesjonalnie realizujemy wszystkie zadania związane z ubezpieczeniami i zabezpieczeniami.

W ramach usługi brokerskiej oferujemy Państwu:
– audyt ubezpieczeniowy
– kompleksowe zarządzanie ubezpieczeniami
– kompleksową obsługę szkód
– raportowanie miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne
– negocjacje cenowe i zakresowe z ubezpieczycielami
– bieżące doradztwo w kwestiach ubezpieczeniowych
– aranżację pokrycia ubezpieczeniowego dedykowanego kontraktom
– udział w procesie ofertowania pod kątem kosztu ewentualnego ubezpieczenia czy zabezpieczenia
– szkolenia dla kadry zarządzającej, kierowników budów, księgowych
– aranżacje audytów pożarowych w zakładach produkcyjnych

RYZYKA BUDOWY

KOMUNIKACJA

MAJĄTEK

OPIEKA MEDYCZNA

GWARANCJE

W CZYM JESZCZE 
MOŻEMY CI POMÓC?